AJSK Timely Disposal Ranking(DI) dashboard

State DI & Sigma

DI: 6.11 Sigma: 3.1

District DI

UDP (11.37)RNG (9.31)UK (9.16)
HAS (9.15)MAN (8.74)CRN (8.63)
BLG (8.54)KOD (8.25)HAV (8.01)
CKB (7.58)TUM (7.45)SHI (7.24)
CKM (7.24)BNR (7.23)BAG (7.14)
MYS (6.97)KOP (6.73)DK (6.62)
CTD (5.55)BEL (5.49)KOL (5.48)
BIJ (5.44)DAV (5.02)GAD (4.36)
DHA (4.04)RAI (3.87)BID (3.81)
YAD (3.69)GUL (3.02)BNU (2.77)

Legend

DI>10
5< DI<10
3< DI<5
1< DI<3
-1< DI<1
-3< DI<-1
-5< DI<-3
-10< DI<-5
DI<-10
Udupi UDUP BYND KOTA KAUP KARK BRAH KUND VAND AJEK
Ramanagara RAMA CNPT SATH MAGA KUDU KYLA BIDA VIRU UYYA MALU KNKP MARA KODI SOLU HARO MADA KUTA TIPP
Uttara Kannada SIRS MUND MANK HULE MURK MAVA SUSA HNVR SAWA MIRJ BAAD SAMP KOND BELE MAVI BNVS KUJA PALA GOKR
HALI YELL KUMB CAST KUMT KINN SUPA BALA BASG UMBA MANC SAMB GHAD KODK ANKO
Hassan HASS BLRR MALL HNPR KONA YESA SHRA MADI BICC ALUR KNKT PALY ARSI AREH JAVA ARKA NUGG DODD DNDG
BANA KHSK GAND CRPN HNBL RAMA HIRI KATT HALE KUND BLGD BAGU SAKL SHAN HETT SALA HALY DUDD HLKT
Mandya BELL KOP2 MAN1 DEVL NAGA KRPT SANT BIND MAD1 PAND BAS2 KOT2 HONA BOOK BAS1 AKHB BLGO DUD2 SHEE
KOP1 KOT1 DUD1 SRIR KOP3 MAD2 MELU CHNK ATHA MAN2 KSH2 KIKK CAKR HALA MAL3 BGP1 KIR1 ARAK KIR2 MAL1
BGP2 MAL2 KSH1 KER1 KIR3 KER2
Chamarajanagar GDPT HARA KLGL CRNJ TERA AGAR BEGU HANG SANT HANU PALY RAMA CHND YELA HRDN LOKK
Belagavi BLGV SURE NIPP SADA GOKA ATNI KITT RAIB KCHD MURG KHAN TELS KAUJ BAIL ANTH KUDA CHID KATA HBGD
KAKA SAUN HUKK MANO SANK NAGA MUDA NESA YAMA JAMB BIDI YARA GUNJ UCHA
Kodagu SHAN VIRA PONN HUDI KUSH KODL SHNT BALL MADI SOMW SAMP AMMA NAPO SRIM BHAG SUNT
Haveri SHIG RANE HAVE BNKP HKRR DHUN SAVA HATM AKLR GUTT KARA HNGL KUPP BAMM MEDL BYAD HAUN KAGI
Chikballapur CHEL SIDL BGPL MITT CBPR GDBD AMBA CTMI GULR GAUR MUNG SADA HOSU PATH CHIL MAND JANG NAGA SOME
DPAL BASH NAND MANC THON KAIW MURA
Tumakuru TUMA YEDI CSPR TIPT GUBB CNKH KNGG AMRU DABB HLDR NONA KORT KIBB HONN UARD TURU MAYA DNDS NIDA
SHET SIRA NAGA BUKK HULI CNDG YNHO HEBR PAVA HLVN MADH KOLA KORA BELV GULU NITT HAND GOWD CHLR KALB
HUTR KNKR KADB HAGA ITBH HKNT MIDI KOTH DODR KODI PURA
Shivamogga THIR BHAD KUDL SHIK TALG MUTH SAGA SORA SHIV AGUM NAGA HUMC KERE UDAG HSNG HOL2 HOL1 AGRA ANJA
BARA HOL3 MAND TALA ANDP ULAV KARU ANAV KUPP CHAN HOSS JADE HOLA AVIN AYAN NIDI KUMS HRNL
Chikkamagaluru MUDI LAKY GONI KOPA KADU CKMR HARI MEGU SAKH NARA BANK KHAN AMPR LING TARI AMBL KALS YAGA BIRU
VAST BALE SRIN HRAL SING PANC AVAT BALU KIGG ALDU LAKK JAGR
Bangalore Rural NELA HSKT TYAM VIJI DBPR DVHL TUBA CNPT SOMP ANUG KUND JADI SULI NAND SASA DBVG MADH
Bagalkot TERD HUNA ILAK JAMK BAGL BDMI SAVA GULE KULA KARD AMIN SITA KERU KALD MUDH ANGA BILA LOKA
Mysuru MYSU TIRU KRNG HSAG NANJ MIRL YELA VARU CHUN BANN JAYA TALA HEBB HULL RAVA SOSA CHIK HRHL HUNS
HDKT SALI DKWL HANA BLKR HAMP PIRI BETT GAVA BILI ANTH MUGU
Koppal HNML HIRE ALWA GANG KUSH MARA TAVA HMSG YELB KOPP KART IRKA VENK HITN
Dakshina Kannada VITT MNG1 MNG2 SURA PANE MOOD VENO GURU BANT KADA PUTH UPPI BELT KOKK PANJ MULK SULY
Chitradurga PARA TALY NAYA HOLK JVGH CLKR RAMA HDGG CTDG MATH BDUR HYRI HGTR MADA DHRM AIMA TURU BHAR THAL
SRIR DEVS MOLA
Ballari BLRI HOSP HAGA HADG HMPS SIRU SAND HACH TORN ITTA TAMB CHOR MOKA KARU HDGL MRIY KURU HOSA GUDE
KOLU RUPA TEKK KUDL KMPR
Kolar ROBE KYAS KOLR HOLU RAYA MULB MALU BNPT TEKA SRIN NARA YELD SUGA BUDI BETH RONU MAST NELA LAKK
VEMG TAYA KAMS VOKK HUTT AVAN BYRA DUGG
Vijayapura SIND TALI VIJA ALME INDI MUDD BASA DHAW NALA BLOL BABA NAGA MANA HUVI NIDA CHAD
Davanagere DAVA MAYA SOKK HARI ANAG MALE CHAN BILC SAN1 UBRA SAN2 SAS1 BSP2 BSP1 JAGA GOV1 HONN SAS2
Gadag NARA KONN NARE DAMB GADA MUND HOLE BETA SHIR LAXM RONN
Dharwad DHAR SAUN MORA AMMI DHUM SHIR KALG GARA TABA KUND CHHA ANNI
Raichur DEOD RAIC SIND LING GURA JALA KALM MUDA YARA MANA JAVA HKRK ARAK CNDB MASK GABB KURD BADA DVSG
TURV SALG KUNN JALI VALK GORE GNJL HEDA GILL HUDA
Bidar BIDS KAMT BAKL CHIT JANW RAJE AURB HALL KOHI HUMN BAGD BHAL HALB MANH MUDB DUBU MANT SANT NITT
CKLN LAKH KHAT SAIG
Yadgir SHAH HNSG GOGI SHOR YADG KODE DORA WADA KONK KAKK GURM HAYA SAID BALI KEMB HATT
Kalaburagi KALA SHAH KAML NALW AINA KALB MAHA AURA PATT GUND NARO NIMB ALAN IJER MADA KHAJ SULE KDLI JEWA
CTPR KARJ KODL NELO CHIN ANDO YADR FARA ATAN AFZA SEDA MUDH ADAK
Bengaluru VART CTY3 KRIS KENG WHIT BNO2 PANA YAS1 YAS2 YEL3 CTY1 YEL2 DASA HESA JAL2 UTTA BEGR YEL1 CTY2
JAL1 BNO1 THAV BIDR SARJ JIGA ATHI ANEK