AJSK Timely Disposal Ranking(DI) dashboard

State DI & Sigma

DI: 5.66 Sigma: 4.7

District DI

RNG (9.7)TUM (9.55)BLG (8.73)
DHA (8.61)UK (8.59)MAN (8.47)
BAG (7.99)GAD (7.44)DK (7.2)
HAV (6.88)CTD (6.52)CKB (6.25)
BNR (5.98)UDP (5.65)SHI (5.29)
VIJ (5.17)BIJ (4.77)DAV (4.74)
GUL (4.39)HAS (4.09)MYS (3.65)
YAD (3.62)CRN (3.6)KOP (3.59)
CKM (3.41)RAI (3.23)KOD (3.09)
BEL (2.84)KOL (2.69)BNU (2.61)
BID (1.78)

Legend

DI>10
5< DI<10
3< DI<5
1< DI<3
-1< DI<1
-3< DI<-1
-5< DI<-3
-10< DI<-5
DI<-10
Ramanagara VIRU BIDA MADA RAMA KUDU TIPP CNPT SOLU MAGA KUTA HARO KYLA MALU KNKP MARA SATH KODI UYYA
Tumakuru DABB KNGG UARD MIDI HUTR KOLA TUMA CNKH KADB KORT GUBB HULI PAVA HLDR CSPR NITT KIBB SHET HAND
BELV HEBR MADH HLVN NIDA GOWD NONA HAGA YEDI DODR YNHO DNDS MAYA ITBH TIPT NAGA CHLR KODI SIRA KNKR
CNDG AMRU HONN TURU BUKK HKNT GULU KALB PURA KORA KOTH
Belagavi BAIL BIDI SADA NAGA KUDA NESA TELS RAIB MANO ATNI HUKK SURE KCHD MUDA NIPP GOKA BLGV SANK KATA
CHID MURG UCHA SAUN KHAN YAMA ANTH GUNJ HBGD KAUJ KITT JAMB KAKA
Dharwad MORA KALG KUND SAUN TABA CHHA GARA DHAR SHIR DHUM AMMI
Uttara Kannada SIRS SAMP KUMT MAVA YELL SUSA BNVS KUMB KOND KUJA MANC SUPA BELE MUND MAVI BALA GOKR MIRJ HULE
SAMB MURK MANK HNVR ANKO BASG HALI KODK GHAD PALA BAAD UMBA SAWA KINN CAST
Mandya BAS2 MAN1 PAND SHEE DUD2 BAS1 KER2 BELL CAKR KOT1 MAL1 MAN2 KRPT KIR1 KOT2 MELU KOP2 HALA MAD1
BOOK DUD1 KIR3 CHNK NAGA SANT KER1 BLGO MAL2 BGP2 KSH1 ARAK BGP1 KIKK KSH2 MAL3 AKHB BIND KIR2 DEVL
HONA SRIR MAD2 ATHA KOP3 KOP1
Bagalkot BAGL KALD SITA KULA ILAK TERD JAMK BDMI KERU BILA GULE HUNA KARD ANGA LOKA MUDH SAVA AMIN
Gadag HOLE NARA KONN RONN LAXM SHIR DAMB GADA NARE BETA MUND
Dakshina Kannada PUTH KOKK KADA MNG1 VENO VITT MOOD GURU UPPI PANJ SULY BELT BANT PANE SURA
Haveri BNKP SHIG HAVE HNGL BYAD DHUN AKLR BAMM RANE MEDL HKRR GUTT KUPP KAGI HAUN SAVA KARA HATM
Chitradurga HOLK CTDG HGTR TALY THAL HYRI CLKR PARA TURU BDUR BHAR HDGG MADA NAYA JVGH MATH RAMA AIMA MOLA
DEVS SRIR DHRM
Chikballapur MAND CTMI PATH SIDL GULR BGPL AMBA KAIW MANC NAND GDBD GAUR CBPR CHEL BASH MURA CHIL NAGA MITT
THON HOSU DPAL JANG MUNG SOME SADA
Bangalore Rural ANUG HSKT TYAM NELA NAND SULI SASA DBPR SOMP VIJI DVHL MADH JADI DBVG TUBA CNPT KUND
Udupi KAUP BYND KOTA UDUP KARK BRAH VAND AJEK KUND
Shivamogga SAGA BHAD SHIV HOL2 ANJA KERE HOL3 SHIK NIDI KUDL HOSS SORA KARU HSNG HOL1 ANAV HOLA UDAG BARA
JADE AGRA CHAN AYAN TALG MUTH TALA MAND KUPP HRNL THIR HUMC NAGA AVIN KUMS ANDP AGUM ULAV
Vijayanagara HADG GUDE KUDL ITTA HOSP MRIY TAMB HMPS HOSA KMPR KOGA HDGL HAGA
Vijayapura ALME TALI MANA DHAW MUDD NAGA NIDA VIJA CHAD NALA INDI SIND BASA BABA BLOL HUVI
Davanagere DAVA CHAN SAS1 HONN ANAG BSP2 BSP1 SAN2 MAYA JAGA SOKK HARI SAS2 SAN1 MALE GOV1 BILC BELG UBRA GOV2
Kalaburagi SEDA NELO PATT ADAK NIMB IJER ALAN MADA NARO KHAJ AFZA KARJ MUDH JEWA FARA MAHA ANDO NALW KALA
CTPR KAML KDLI AURA SHAH GUND KALB YADR KODL ATAN CHIN SULE AINA
Hassan PALY KNKT KATT HETT BLGD KUND ALUR KHSK SAKL JAVA SHAN SALA SHRA DUDD DODD ARSI MADI RAMA GAND
HALE HNBL YESA DNDG HASS HNPR HIRI CRPN ARKA BICC BANA MALL BAGU KONA BLRR AREH NUGG HALY HLKT
Mysuru DKWL TIRU ANTH VARU SALI GAVA MYSU NANJ RAVA JAYA HRHL YELA BANN KRNG TALA MUGU HDKT HANA CHIK
BETT HUNS MIRL SOSA BLKR HAMP PIRI CHUN HSAG HEBB BILI HULL
Yadgir SAID BALI SHOR GOGI KONK SHAH KODE GURM DORA YADG HATT HNSG HAYA KAKK WADA KEMB
Chamarajanagar BEGU CHND GDPT HRDN HARA CRNJ PALY SANT HANU AGAR HANG KLGL LOKK RAMA YELA TERA
Koppal HITN KOPP IRKA VENK ALWA YELB MARA HIRE TAVA KART HNML HMSG GANG KUSH
Chikkamagaluru NARA GONI PANC MUDI SRIN KALS BANK AMBL SING KOPA SAKH CKMR LAKK BALU KADU BALE KIGG HARI BIRU
HRAL LING MEGU YAGA JAGR AVAT LAKY VAST KHAN ALDU AMPR TARI
Raichur JAVA DVSG GILL CNDB SIND DEOD HEDA HKRK GABB BADA ARAK HUDA GORE YARA KALM MANA KURD VALK JALI
RAIC GNJL KUNN TURV JALA SALG MASK MUDA GURA LING
Kodagu KODL MADI SAMP SHNT VIRA SOMW NAPO AMMA BHAG SHAN
Ballari BLRI MOKA RUPA TORN KURU SAND TEKK CHOR SIRU HACH KOLU KARU
Kolar MALU TEKA DUGG BETH TAYA HUTT KOLR MULB BNPT SUGA AVAN RONU KYAS KAMS HOLU VOKK BYRA RAYA VEMG
SRIN MAST LAKK BUDI NARA ROBE NELA YELD
Bengaluru DASA JIGA THAV VART JAL2 ANEK BIDR UTTA KRIS ATHI PANA YEL3 HESA SARJ WHIT CTY3 YAS1 BEGR YEL2
CTY1 YAS2 JAL1 BNO1 BNO2 CTY2 KENG YEL1
Bidar KAMT BIDS MANH BHAL BAGD CHIT AURB JANW DUBU KOHI HUMN NITT RAJE HALB BAKL CKLN LAKH KHAT SAIG
SANT MUDB HALL MANT