AJSK Timely Disposal Ranking(DI) dashboard

State DI & Sigma

DI: 6.47 Sigma: 3.48

District DI

UDP (12.15)RNG (10.33)UK (10.1)
KOD (8.75)DK (8.68)TUM (8.51)
BNR (8.42)MAN (8.37)BLG (8.37)
HAS (8.23)CRN (8.07)CKB (7.61)
SHI (7.46)BAG (7.09)MYS (7.02)
HAV (6.94)BIJ (6.58)KOP (6.13)
CTD (6.09)BEL (5.97)BID (5.92)
CKM (5.89)KOL (5.87)DHA (4.47)
YAD (4.43)RAI (4.3)DAV (4.24)
GUL (3.74)GAD (3.36)BNU (3.25)

Legend

DI>10
5< DI<10
3< DI<5
1< DI<3
-1< DI<1
-3< DI<-1
-5< DI<-3
-10< DI<-5
DI<-10
Udupi UDUP BYND KAUP KUND KOTA KARK VAND BRAH AJEK
Ramanagara RAMA KUDU MAGA CNPT SATH KYLA VIRU SOLU MALU KUTA MARA KODI MADA HARO UYYA KNKP BIDA TIPP
Uttara Kannada PALA MUND SUSA KUMB SIRS BAAD MANK SAWA HNVR MIRJ MURK KINN KOND SUPA SAMP MAVA BELE KUMT BNVS
HULE MAVI KUJA GOKR GHAD YELL BASG BALA KODK HALI CAST SAMB UMBA MANC ANKO
Kodagu PONN VIRA SRIM BALL SHNT KODL HUDI SHAN MADI KUSH AMMA SUNT SOMW SAMP BHAG NAPO
Dakshina Kannada MNG1 SURA MNG2 VITT UPPI GURU PANE MOOD PUTH MULK VENO KADA KOKK BANT BELT PANJ SULY
Tumakuru TUMA YEDI TIPT MADH SHET KIBB AMRU CNKH KNGG HONN NONA HULI BELV GUBB HAND NIDA TURU YNHO NAGA
DNDS CNDG SIRA CSPR KALB DABB KORT UARD GOWD MAYA BUKK HAGA HEBR KORA GULU HUTR CHLR KOLA NITT KNKR
ITBH HKNT HLDR HLVN DODR KOTH MIDI KODI KADB PAVA PURA
Bangalore Rural NELA TYAM DBPR TUBA DVHL SASA SOMP VIJI HSKT JADI MADH ANUG CNPT KUND DBVG SULI NAND
Belagavi BLGV NIPP SURE GOKA KCHD ATNI SADA TELS KAUJ RAIB CHID KUDA ANTH KITT MURG KATA KHAN MUDA BAIL
NAGA SAUN KAKA NESA MANO HUKK YAMA YARA SANK HBGD BIDI GUNJ JAMB UCHA
Mandya MAN1 DEVL BIND HONA KOP2 KOT2 SANT BELL PAND MAD1 SHEE KSH2 AKHB BAS1 MELU CHNK KOT1 NAGA KER1
MAD2 KIKK BAS2 MAN2 DUD2 KIR3 KOP1 BGP2 BOOK KOP3 KRPT CAKR KIR2 DUD1 ARAK KSH1 MAL2 BLGO MAL1 BGP1
SRIR KIR1 ATHA MAL3 KER2 HALA
Hassan HASS BLRR CRPN MADI KONA DNDG ARSI BAGU HIRI SHRA ALUR HNBL HNPR MALL ARKA KATT PALY GAND AREH
YESA KNKT NUGG BICC KUND JAVA SAKL SHAN BLGD DODD KHSK RAMA BANA DUDD HALE SALA HALY HETT HLKT
Chamarajanagar HANG TERA HARA GDPT CRNJ BEGU PALY CHND AGAR KLGL YELA HRDN HANU LOKK SANT RAMA
Chikballapur GULR CHEL SIDL BGPL MAND CBPR SADA MITT AMBA CTMI NAGA GAUR GDBD HOSU SOME MUNG DPAL THON BASH
CHIL PATH MANC NAND JANG MURA KAIW
Shivamogga SAGA BHAD THIR SHIK KUDL SORA SHIV AGUM UDAG HSNG TALG AVIN AGRA BARA ANJA NIDI HUMC MUTH JADE
HOL3 KERE CHAN MAND HOL2 NAGA KARU HOSS ANAV TALA KUPP ANDP HOL1 AYAN KUMS HOLA HRNL ULAV
Bagalkot TERD BAGL BDMI HUNA JAMK ILAK SAVA KERU KARD KULA SITA KALD ANGA AMIN GULE MUDH BILA LOKA
Mysuru MYSU TIRU HEBB HUNS HSAG MIRL TALA BANN NANJ CHIK CHUN KRNG DKWL SALI HANA HRHL YELA JAYA HULL
HDKT BETT VARU PIRI SOSA HAMP RAVA GAVA BLKR ANTH BILI MUGU
Haveri RANE BNKP SHIG DHUN HKRR HNGL HAVE AKLR SAVA HATM GUTT BAMM BYAD KUPP KARA HAUN KAGI MEDL
Vijayapura SIND VIJA TALI ALME INDI NALA BASA MUDD BABA NAGA BLOL DHAW MANA CHAD NIDA HUVI KOLH DEVA
Koppal HNML KUSH TAVA HMSG ALWA VENK HIRE GANG IRKA YELB KOPP KART HITN MARA
Chitradurga HOLK RAMA TALY PARA HDGG CLKR CTDG NAYA BDUR MATH DHRM MADA SRIR HYRI JVGH AIMA BHAR THAL TURU
HGTR MOLA DEVS
Ballari BLRI HOSP HAGA SIRU ITTA HACH HADG HMPS HDGL MOKA RUPA KMPR SAND TORN KURU KUDL MRIY KOLU HOSA
GUDE KARU TEKK TAMB CHOR
Bidar BIDS BAKL KAMT KOHI BHAL RAJE DUBU MANT HUMN HALL AURB CHIT BAGD JANW MUDB HALB KHAT MANH NITT
CKLN LAKH SAIG SANT
Chikkamagaluru BANK CKMR SAKH KADU LAKY BIRU YAGA KALS GONI MUDI KHAN TARI HRAL KOPA AMBL PANC HARI NARA BALU
VAST SRIN MEGU LING ALDU AVAT BALE SING KIGG AMPR JAGR LAKK
Kolar ROBE KOLR SUGA BNPT RAYA MULB TEKA KYAS YELD SRIN VEMG MAST VOKK NELA TAYA HOLU RONU AVAN MALU
BETH BYRA LAKK BUDI DUGG NARA HUTT KAMS
Dharwad DHAR KUND SAUN AMMI CHHA KALG GARA DHUM MORA SHIR TABA ANNI
Yadgir SHOR KAKK GURM KODE YADG SHAH HNSG SAID BALI GOGI DORA HAYA WADA KEMB KONK HATT
Raichur RAIC SIND LING JAVA MUDA GURA VALK DEOD MANA DVSG JALA TURV BADA KUNN YARA GABB KURD KALM HKRK
JALI ARAK HUDA GORE GNJL MASK HEDA CNDB SALG GILL
Davanagere DAVA SOKK MAYA HARI CHAN MALE JAGA BILC SAN1 SAS1 BSP1 HONN SAN2 UBRA ANAG BSP2 GOV1 SAS2
Kalaburagi SHAH KALA AURA NALW MAHA KALB KAML IJER KDLI PATT CTPR JEWA KHAJ GUND MADA NIMB NELO ALAN NARO
ANDO CHIN AINA FARA YADR KARJ ATAN KODL SEDA SULE AFZA ADAK MUDH
Gadag NARE DAMB NARA GADA LAXM BETA KONN MUND SHIR RONN HOLE
Bengaluru VART KRIS WHIT CTY3 BNO2 YAS1 KENG DASA YAS2 YEL3 CTY1 YEL2 HESA BEGR UTTA CTY2 THAV PANA JAL2
JAL1 BNO1 YEL1 BIDR SARJ ATHI JIGA ANEK